All Team

Milan Dugovič

Zakľadateľ / CTO

Marek Havrila

Výkonný zástupca

Martin Koláček

Web development

Marek Čierny

Administratíva a Financie

Jakub Loos

Výkonný zástupce

TOP